Ξεκινά άμεσα η κατασκευή του έργου «Προσθήκη νηπιαγωγείου στο 2ο – 4ο Νηπιαγωγείο Μεσσήνης, Δήμου Μεσσήνης με τη μέθοδο της προκατασκευής», καθώς υπεγράφη σήμερα Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 στην Αθήνα, η σύμβαση του έργου μεταξύ του Διευθύνοντα Συμβούλου της «Κτ.ΥΠ. Α.Ε.» και Μεσσήνιου στην καταγωγή Αθανάσιου Γιάνναρη και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «Ν. ΠΑΠΟΥΤΕΣ – Κ. ΜΕΓΓΟΣ Ο.Ε.», παρουσία του προέδρου της Τιμολέοντα Κατσίπου και του Δημάρχου Μεσσήνης Γιώργου Αθανασόπουλου. 

Το έργο είναι προϋπολογισμού μελέτης 575.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

Η προσθήκη επιπλέον αιθουσών διδασκαλίας στο κτίριο του 2ου-4ου Νηπιαγωγείου Μεσσήνης, αποτελούσε αδήριτη ανάγκη προκειμένου να κατορθώσει η εν λόγω σχολική δομή να ανταποκριθεί στην αυξημένη προσέλευση των νηπίων. Από την πρώτη στιγμή που ο Δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος είχε θέσει το αίτημα της επέκτασης του 2ου-4ου νηπιαγωγείου, στον Πρόεδρο της «Κτ.ΥΠ. Α.Ε.» Τιμολέοντα Κατσίπο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Αθανάσιο Γιάνναρη, είχε εξηγήσει ότι το κτίριο βρίσκεται σε αναπτυσσόμενη περιοχή, γεγονός που τα επόμενα χρόνια θα δημιουργήσει αυξημένη ζήτηση στη φιλοξενία νηπίων όπως προκύπτει και από τα στατιστικά στοιχεία.

Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, στο νέο κτίριο που θα κατασκευαστεί θα δημιουργηθούν 2 αίθουσες διδασκαλίας, γραφείο, κουζίνα, τουαλέτες, τουαλέτες ΑΜΕΑ, αποθήκη, λεβητοστάσιο και χώρος ύπνου-τραπεζαρία. 

Ο Δήμος Μεσσήνης συνέβαλε τα μέγιστα στην προώθηση του έργου, αφού υλοποίησε συνοδές μελέτες (γεωλογική μελέτη, τοπογραφικές αποτυπώσεις), ενώ προσκόμισε και τα απαιτούμενα σχετικά έγγραφα και εγκρίσεις (διαπιστωτικές πράξεις κυριότητας, παραχώρηση χώρου, κ.λπ.) για την έγκριση της χρηματοδότησης. 

 «Η επιτάχυνση των διαδικασιών από μέρους της Κτ.Υπ. Α.Ε. προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η κατασκευή του έργου επέκτασης αιθουσών στο 2ο- 4ο Νηπιαγωγείο Μεσσήνης, αποδεικνύει το ενδιαφέρον και την ευαισθησία της για την προώθηση σχολικών έργων και αποτελεί ικανοποιητική εξέλιξη για τον Δήμο μας. Είναι σίγουρο ότι με την κατασκευή αυτού του έργου θα παραδοθεί στην τοπική κοινωνία ένα σύγχρονο και ποιοτικό κτίριο εκπαίδευσης», σημείωσε ο κ. Αθανασόπουλος.