ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡ/ΓΟΥε.α. ΛΑΛΟΥΣΗ ΧΑΡ.  ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ Γ.Ε.Σ & πρ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ